2012/09/06

Beautiful 70's Silhouette

71-76 Buick Electra Shield Emblem

"F-U" Cruising